Uitleg functietoetsen.

 

 

   Toets   Waarvoor dient deze toets ?
 Shift Vergelijkbaar met de hoofdlettertoets van een schrijfmachine.
Altijd gebruiken in combinatie met een andere toets: vormt
hoofdletters of de bovenste tekens op de toetsen met 2 tekens.
 Capslock Zet de hoofdletterfunctie vast. Alleen letters worden
hoofdletters. Veelal gaat er op het toetsenbord een lampje branden.
 Enter Ook wel de Return-toets genoemd. Hiermee bevestig je een
opdracht aan de computer. Bij tekstverwerken begin je met
deze toets op een nieuwe regel.
 Backspace Haalt letters en andere tekens weg, die links van de cursor
staan.
 Delete Haalt letters en andere tekens weg, rechts van de cursor.
 Alt Met deze toets wordt een alternatieve betekenis aan andere toetsen toegekend. Deze alternatieve betekenis wordt door het computerprogramma geregeld.
De toets alleen heeft geen functie, hij wordt altijd gebruikt in combinatie met een andere toets.
 Windows – toets Deze toets opent het startmenu.
 Ctrl – toets Control – toets. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Alt – toets.
 Esc Betekenis wordt door het computerprogramma geregeld.
Veelal betekent ‘wegwezen’ of ‘annuleren’. Het breekt een functie af
of brengt je een stapje terug.
 Numlock Ingedrukt gaat er veelal een lampje op het toetsenbord branden.
Het cijfer – toetsenbord kan zo worden gebruikt.
 Pijltjes Ook wel cursor verplaatsingstoetsen genoemd.
Hiermee verplaats je de cursor: het knipperend streepje dat aangeeft
waar een teken wordt ingevoegd.
 Home Zorgt ervoor dat de cursor naar het begin van een regel springt.
Heeft in sommige computerprogramma’s een andere betekenis.
 End Zorgt ervoor dat de cursor naar het einde van de regel springt.
Heeft in sommige computerprogramma’s een andere betekenis.
 Tab Tabulator – toets wordt in computerprogramma’s gebruikt om
de cursor naar een volgende kolom of cel te laten springen.
Soms wort de toets ook aangegeven met twee pijlen.
 Page – up Scherm terug in het document.
 Page – down Scherm vooruit in het document.

 

Ga nu verder naar: uitleg startmenu